آیا شما در فکر سفر نمودن به اروپا هستید؟

 

به وعده های خالی باور نکنید – از قاچاق انسان باخبر باشید- قاچاق انسان میتواند به قاچاق، سؤاستفاده و یا حتی به مرگ منتج شود.

 

#قاچاقبران_را_متوقف_کنید  #تجاران_انسان_را_متوقف_کنید

 

 در سال جاری، نزدیک به3,000  مهاجر در حین عبور از دریای مدیترانیه غرق و ناپدید شدند.

در جریان سالهای 2014- 2016 در حدود 10,000 مهاجر در هنگام عبور از دریای مدیترانیه غرق و ناپدید شدند. 

بیشترین از مهاجر در کشتی های بادی انتقال داده میشوند. کشتی ها کاملاً پر و بسته بندی میشوند. به عنوان مثال، 30 الی 40 مهاجر در کشتی که 10 متر درازی داشته باشد با فشار جابجا میشوند.  

خطر مرگ در جریان انتقال بالا میباشد. قاچاقبران انسان در سفر شرکت نمیکند – در بیشترین موارد انها پول ایشان را قبل از اغاز سفر جمع میکند. 

قاچاق انسان کار خیر خواهانه نیست –
این یک تجارت بسیار سودآور پنداشته میشود.
سال گذشته، گردش مالی تخمینی شدۀ جنایی تقریبا 5.5 میلیارد دالر امریکایی بود.

در حدود 40000 قاچاقبران انسان در سراسر جهان وجود دارند. 

 در این روزها، بیشتر قاچاق انسان توسط گروهای جرایم سازمان یافته بکار انداخته میشود که فرصت های جنایی را در جریان مهاجرت های بزرگ جستجو میکند. 

قاچاق انسان میتواند یک سودمندی اضافی به تجارت قبل اغاز شدۀ چون قاچاق اسلحه و مواد مخدر، و جرایم در مقابل ملکیت و ساختن اسناد تقلبی باشد. 

 

مهاجرین که نمیتوانند پول کامل سفر خود را به قاچاقبر انسان بپردازد ممکن است در جریان انتقال انها وادار به کار اجباری شوند.  که ممکن است هفته ها و یا ماه ها ادامه یابد. 

 

مهاجرین اسیب پذیر چون زنان، کودکان و مردم پیرسال در خطر سؤاستفاده/بهره برداری میباشند و قربانیان کار اجباری، تشدد، و سؤاستفاده جنسی میشوند. و امکان دارد مجبور به مرتکب شدن جرایم چون دزدی و قاچاق مواد مخدر شوند.       

اطفال که با اعضای خانواده و والدین سفر میکنند بعضی اوقات قبل از اغاز سفر از خانواده شان جدا میشوند.

مجموعاً 10000 مهاجرین زیر سن قانونی بعد از سفر آنها به اروپا ناپدید شدند. 

در نتیجه کنترول کامل سرحدات، میلیونها مردم در کمپ های پناهنده گان گیر مانده اند.  این کمپ ها با کمبود غذایی، اب اشامیدنی و دارو مواجه میباشند. 

در مورد درخواست پناهندگی، پروسه درخواستی پناهندگی ممکن چندین ماه را دربر بگیرد و وضعیت اعطا پناهندگی مشخص نیست.   تصمیم منفی پناهندگی منتج به برگشت/اخراج مهاجر میشود.